МЕНЮ

Цивільно-правовий договір


За своєю правовою природою будь-який цивільно-правовий договір є правочином. Категорії “правочин” і “договір” співвідносяться між собою як загальне і окреме: будь-який договір є правочином, але не всякий правочин є договором. Договорами є лише дво- чи багатосторонні правочини, тоді як до правочинів належать і дії однієї особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків – односторонні правочини. Отже, на договори поширюються загальні положення щодо дво- та багатосторонніх правочинів, передбачені главою 16 ЦКУ. Водночас, договір є й основною підставою виникнення зобов’язальних правовідносин і найбільш поширеним видом цих правовідносин як таких і, отже, на нього поширюються загальні положення щодо зобов’язань, встановлених розділом 1 книги 5 ЦКУ.

Цивільно-правовий договір

Якщо у договорі одна сторона наділена лише правом вимоги до другої сторони, а інша – лише обов’язком відносно першої, то такий договір є одностороннім, тобто таким, що зобов’язує лише одну сторону. До односторонніх договорів належать переважно так звані реальні договори, тобто такі, що вважаються укладеними лише з моменту передачі речі або вчинення іншої певної дії (наприклад, договори довічного утримання, позики тощо).

Більшість цивільно-правових договорів є двосторонніми, тобто такими, у яких кожна із сторін має як права, так і обов’язки відносно другої сторони. Так, наприклад, у договорі купівлі-продажу продавець зобов’язаний передати покупцю певну річ і має право вимагати від покупця сплати покупної ціни, а покупець, навпаки, зобов’язаний сплатити продавцю визначену договором грошову суму і має право вимагати від нього передання речі. Таким чином, у двосторонніх договорах кожна зі сторін є водночас і кредитором і боржником: кредитором – відносно того, що вона має право вимагати від другої сторони, і боржником – відносно того, що вона зобов’язана вчинити на користь другої сторони. Права і обов’язки сторін у двосторонніх договорах завжди взаємопов’язані між собою, є зустрічними: те, що для однієї сторони є обов’язком, складає зміст права вимоги другої сторони. Отже, поки одна сторона не виконає свій обов’язок, інша сторона не може реалізувати своє право.

Багатосторонніми називаються договори, що укладаються більш ніж двома сторонами. До багатосторонніх належить, наприклад, договір сумісної діяльності. Особливістю багатосторонніх договорів є те, що у них, як правило, відсутні зустрічні права і обов’язки сторін. Обов’язки кожної сторони у таких договорах у більшості випадків спрямовані не на задоволення прав інших сторін, а на досягнення певної спільної мети. Загальні положення про договір, встановленні розділом 2 Книги 5 ЦКУ застосовуються за умови, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

Багатосторонні договори не слід змішувати з односторонніми чи двосторонніми договорами з множинністю осіб. Так, наприклад, у договорі майнового найму (оренди) на стороні наймодавця, на стороні наймача або на обох сторонах може бути не по одній особі, а по дві чи більше осіб. Але від цього договір майнового найму не стає багатостороннім договором, оскільки сукупність осіб на кожній із сторін виступає як єдине ціле, як одна сторона.

Відплатним є договір, у якому обов’язку однієї сторони здійснити певні дії відповідає зустрічний обов’язок другої сторони щодо надання матеріальної чи іншого блага. Відплатність у договорі може виражатися у передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг, виконання роботи тощо. У безвідплатному договорі обов’язок надання зустрічного виконання другою стороною відсутній.

Що таке цивільно-правовий договір?

Ч.5 ст. 626 ЦКУ встановлюється важливе загальне правило, згідно з яким будь-який договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті самого договору. Так, відповідно до ст. 1109 ЦКУ, у ліцензійному договорі визначається розмір, порядок і строк виплати плати за використання об’єкту права інтелектуальної власності, а, наприклад, договір дарування завжди є безвідплатним в силу самої суті цього договору.

Юридична компанія «Вікторем» пропонує Вам розроблення та укладення будь-яких договорів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

+38(067)3187786 +38(066)4521191

  

Консультация юриста

© 2019 Юридична компанія «Вікторем» · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Разработка сайта: ☎ +38(096)434-20-13

Пропонуємо отримати письмову консультацію юриста протягом доби. В залежності від бажаного обсягу відповіді, оберіть вид консультації: запитання-відповідь (загальна консультація-роз’яснення) або алгоритм (покрокова інструкція щодо дій, запропонованих для вирішення проблеми).вид консультації:
питання відповідьалгоритм

Щоб успішно відправити файли, будь ласка перейменуйте їх в латиниці або поставте просто нумерацію 1,2,3 ... загальний розмір файлів не повинен перевищувати 25 МБ!