МЕНЮ

Передача авторського права


Автор чи інша особа, яка має авторське право, може передавати своє право іншим особам повністю або частково. При цьому передаватися (відчужуватися) можуть лише майнові права автора (іншої особи, яка має авторське право). Особисті немайнові права автора не може бути передано (відчужено) іншим особам (п. 4 ст. 423 Цивільного кодексу України і ч. 2 ст. 14 Закону про авторське право).

Авторське право – передача

Розпорядження майновими правами автор (інша особа, яка має авторське право) здійснює на підставі договорів. Предметом авторського договору, що є істотною умовою будь-якого договору (ст. 638 ЦКУ), є майнові права автора (іншої особи, яка має авторське право). Згідно ч. 1 ст. 1107 ЦКУ можуть укладатися такі договори на розпорядження майновими правами автора:

Як передати авторське право?

  • Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності (об’єкт авторського права — твір) (ст. 1108 ЦКУ) — являє собою письмове повноваження ліцензіара (особа, яка має виключне право дозволяти використання твору), право на використання твору в певній обмеженій сфері, що надається іншій особі (ліцензіату). Ліцензія може бути як окремим документом, так і складовою частиною ліцензійного договору.
  • Ліцензійний договір (ст. 1109 — 1111 ЦКУ) — за цим договором одна сторона (лицензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання твору (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та інших законодавчих актів, зокрема Закону про авторське право. При цьому ліцензійний договір, на відміну від ліцензії, містить більше умов та може включати власне і саму ліцензію. Особливість ліцензійного договору (ліцензії) в тому, що предметом такого договору не можуть бути права на використання творів, які на момент укладення договору не були діючими (не були створені). Це означає, що твір (стаття, книга, комп’ютерна програма та будь-який інший твір) має бути створено автором (творцем) ще до укладення такого договору.
  • Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (об’єкт авторського права — твір) (ст. 1112 ЦКУ) — за цим договором творець (письменник, художник та ін.) зобов’язується в установлений строк створити твір відповідно до вимог замовника і передати його замовнику. Серед усіх авторських договорів лише за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності передбачено виконання автором певних робіт зі створення в майбутньому твору. У цьому договорі має бути визначено способи та умови використання твору замовником.
  • Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ) — за цим договором особа, яка має виключні майнові права, передає другій стороні частково або в повному обсязі ці права відповідно до законодавства і на визначених договором умовах. Укладення цього договору не впливає на раніше укладені ліцензійні договори.
  • Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Таким договором, наприклад, є передбачений ч. 4 ст. 32 Закону про авторське право авторський договір про передачу невиключного права на використання твору. Особливістю такого договору є те, що автор (або інша особа, яка має авторське право), який передає невиключне право, зберігає право на використання твору та на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Таким чином, для того щоб передати майнові права, автор укладає з іншою стороною будь-який із зазначених вище договорів. Такі договори є цивільно-правовими договорами. Згідно з ч. 2 ст. 1107 ЦКУ вони повинні укладатися в письмовій формі, інакше вони є нікчемними. Водночас законодавством може бути встановлено випадки, в яких такий договір може укладатися усно. На сьогодні усна форма допускається в договорі про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) (ч. 1 ст. 33 Закону про авторське право).

Договори, розроблені спеціалістами юридичної компанії «Вікторем» запропонують Вам вигідні та безпечні умови передачі авторського права.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

+38(067)3187786 +38(066)4521191

  

Консультация юриста

© 2019 Юридична компанія «Вікторем» · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Разработка сайта: ☎ +38(096)434-20-13

Пропонуємо отримати письмову консультацію юриста протягом доби. В залежності від бажаного обсягу відповіді, оберіть вид консультації: запитання-відповідь (загальна консультація-роз’яснення) або алгоритм (покрокова інструкція щодо дій, запропонованих для вирішення проблеми).вид консультації:
питання відповідьалгоритм

Щоб успішно відправити файли, будь ласка перейменуйте їх в латиниці або поставте просто нумерацію 1,2,3 ... загальний розмір файлів не повинен перевищувати 25 МБ!