МЕНЮ

Судовий Захист


Права інтелектуальної власності

Стаття 432 Цивільного кодексу України встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього Кодексу. Для суб’єкта права існує можливість вимагати, щоб суд застосував такі загальні способи захисту:

 • 1) визнання права (наприклад, визнання права інтелектуальної власності, визнання права використання відповідного об’єкта тощо),
 • 2) визнання правочину недійсним (наприклад, визнання недійсним ліцензійного договору);
 • 3) припинення дій, які порушують право (наприклад припинення використання твору без згоди його автора);
 • 4) відновлення становища, яке існувало до порушення права (наприклад, вилучення і знищення незаконно виданого накладу літературного твору);
 • 5) примусове виконання обов’язку в натурі (наприклад, вимога до видавця про виконання його обов’язку за договором про видання твору);
 • 6) зміна правовідношення (наприклад, зміна умов авторського договору на вимогу автора у вигляді реакції на порушення з боку видавця),
 • 7) припинення правовідношення (наприклад, дострокове розірвання ліцензійного договору у випадку його порушення);
 • 8) відшкодування майнової шкоди;
 • 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
 • 10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, посадових і службових осіб.

Суд може також захистити цивільні права та інтереси, пов’язані з інтелектуальною власністю, застосувавши спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності та постановивши рішення про:

 • 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 • 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 • 3) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права (контрафактних виробів);
 • 4) вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
 • 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • 6) опублікування в ЗМІ відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов – заяву, звернену до суду, про відправлення право¬суддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У по¬зовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесе¬ного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності зважуються два основних питання. Перше пов’язане зі встановленням чи не встановленням факту використання об’єктів інтелектуальної власності, що охороняється. Друге – з визначенням розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача на користь по¬зивача.

Власник прав на об’єкти інтелектуальної власності має право вимагати від порушника:

 • – визнання прав власника;
 • – відновлення положення, що існувало до пору¬шення права;
 • – припинення дій, що порушують право чи ство¬рюють погрозу його порушенню;
 • – відшкодування збитків, включаючи втрачену ви¬году тощо.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності можливо в межах загального терміну позовної давності, тобто протягом трьох років з дати, коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушен¬ня свого права.

Юридична компанія «Вікторем» пропонує Вам супроводження судового захисту прав інтелектуальної власності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

+38(067)3187786 +38(066)4521191

  

Консультация юриста

© 2019 Юридична компанія «Вікторем» · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Разработка сайта: ☎ +38(096)434-20-13

Пропонуємо отримати письмову консультацію юриста протягом доби. В залежності від бажаного обсягу відповіді, оберіть вид консультації: запитання-відповідь (загальна консультація-роз’яснення) або алгоритм (покрокова інструкція щодо дій, запропонованих для вирішення проблеми).вид консультації:
питання відповідьалгоритм

Щоб успішно відправити файли, будь ласка перейменуйте їх в латиниці або поставте просто нумерацію 1,2,3 ... загальний розмір файлів не повинен перевищувати 25 МБ!