МЕНЮ

Судові Спори


Торговельна марка в судових спорах

Спори, пов’язані з захистом прав на торговельну марку дедалі частіше стають предметом судового розгляду. Результати такого розгляду свідчать про зростаючу тенденцію використання торговельної марки у господарському обігу та вдосконаленням правових технологій.

При розгляді та прийнятті рішень по суті спорів щодо захисту прав на торговельну марку господарські суди застосовують норми як Господарського/Господарського процесуального кодексів України так і Цивільного кодексу України, оскільки вони взаємодоповнюють один одного в процесі розгляду цих справ. Так, Господарським процесуальним кодексом України встановлено право звернення до господарського суду юридичних осіб/ суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, главою 16 Господарського кодексу України встановлено вимоги стосовно використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, а книгою ІV Цивільного кодексу України визначено основні засади права інтелектуальної власності.

Однак, між Цивільним і Господарським кодексами України існує неврегульованість та співвідношення між собою деяких правових моментів. Так, наприклад, «розбіжності» між Цивільним і Господарським кодексами України в частині визначення сутності комерційного (фірмового) найменування, спричиняють багато непорозумінь та суперечностей при здійсненні захисту порушеного чи оспорюваного права чи інтересу, що охороняється законом. Цей приклад привертає увагу в зв’язку з непоодинокими випадками сплутування чи змішування (навмисно чи за незнанням) суб’єктами підприємницької діяльності понять комерційного (фірмового) найменування і торговельної марки та їх сутності. Вищий Господарський Суд України у пункті 6 Оглядового листа від 17.04.2006р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)», навіть, визначив, що знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним, тобто не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони.

Приймаючи до уваги «розбіжності» між Цивільним і Господарським кодексами України щодо регулювання питань інтелектуальної власності, при розгляді спорів в судовому порядку, важливу роль в таких випадках відіграє прийнята судова практика.

Існує, також, можливість звернутись до Конституційного Суду України, який відповідно до статті 147 Конституції України, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні – на нього покладено обов’язок вирішувати питання стосовно відповідності законів та інших правових актів Конституції України і надавати офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Але, саме сучасна судова практика дозволяє своєчасно вирішувати актуальні питання господарських правовідносин стосовно захисту прав на торговельну марку. Як свідчить практика, найпоширенішими питаннями, що обумовили звернення до суду з метою їх вирішення, між юридичними особами є питання пов’язані із використанням знаку для товарів і послуг (торгівельної марки), розірванням або зміною умов ліцензійних угод щодо торговельної марки.

Вищим судовим органом спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України, постанови якого за конкретними справами (судові прецеденти) дають змогу довідатися про позицію Вищого господарського суду України за всіма основними категоріями спорів щодо захисту прав на торговельну марку – порушення прав на торговельні марки, укладення та виконання ліцензійних угод, відшкодування збитків, сплата винагороди та інше. Значний інтерес становить те, що при розгляді певних справ, судом визначається процесуальний порядок певних правовідносин суб’єктів або конкретний зміст деяких категорій господарського і цивільного права, зміст яких недостатньо або взагалі не визначений чинним законодавством. Усе це значно підвищує роль судового прецеденту і фактично надає йому статусу джерела права.

Юридична компанія «Вікторем» пропонує Вам супроводження судового захисту прав на торговельну марку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

+38(067)3187786 +38(066)4521191

  

Консультация юриста

© 2019 Юридична компанія «Вікторем» · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Разработка сайта: ☎ +38(096)434-20-13

Пропонуємо отримати письмову консультацію юриста протягом доби. В залежності від бажаного обсягу відповіді, оберіть вид консультації: запитання-відповідь (загальна консультація-роз’яснення) або алгоритм (покрокова інструкція щодо дій, запропонованих для вирішення проблеми).вид консультації:
питання відповідьалгоритм

Щоб успішно відправити файли, будь ласка перейменуйте їх в латиниці або поставте просто нумерацію 1,2,3 ... загальний розмір файлів не повинен перевищувати 25 МБ!