МЕНЮ

Захист Прав


Захист прав інтелектуальної власності

У наш час фактор захисту прав інтелектуальної власності здобуває особливо великого значення тому, що у зв’язку зі швидким розвитком технологій, з’явилася можливість порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без належної правоохоронної інфраструктури, яка забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості одержання аналогічних прав іншими, система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективною.

Захист права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законодавством порядку, тобто із застосуванням належних форм і способів захисту.

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самоза-хист. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору то¬що. Обрані засоби самозахисту не повинні бути забороне¬ними законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

При юридичній формі захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністра¬тивний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах. Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах державної митної служби України.

Загальний невичерпний перелік способів захисту цивільних прав та інтересів міститься у ч. 2 ст. 16 ЦК. Найчастіше зазначені способи поділяють на міри захисту та міри відповідальності. Різниця між ними полягає в характері впливу на порушника. Так, застосування мір відповідальності завжди має наслідком погіршення його майнового становища порівняно з тим, яке існувало до порушення.

Це обумовлюється тим, що міри відповідальності, на відміну від мір захисту, передбачають здійснення компенсаційної функції – несприятливі наслідки у потерпілого ліквідуються за рахунок майнових втрат відповідальної особи.

Мірами відповідальності з перерахованих у ст. 16 ЦК способів захисту є відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Інші ж способи захисту, а саме: визнання правочину недійсним; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб; припинення дії, яка порушує право; відновлення положення, що існувало до порушення, тощо є мірами захисту.

Серед можливих правових засобів захисту суб’єктивних прав і свобод юридичних та фізичних осіб особливо відповідальна та ефективна роль належить суду. В цивільно-процесуальному законодавстві передбачено, що будь-яка зацікавлена особа вправі в порядку, встановленому законом, звернутись в суд за захистом права, яке порушене чи оспорюється або інтересу, що охороняється законом. Сторони в суді – позивач і відповідач мають рівні процесуальні права, незалежно від того, що позивачем може бути громадянин, а відповідачем орган державної влади в особі його представника.

Відповідно до статті 20 Цивільного кодексу України право на захист особа здійснює на свій розсуд. Нездійснення особою права на захист не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом.

Юридична компанія «Вікторем» допоможе Вам обрати ефективний спосіб захисту прав інтелектуальної власності.

Обговорення: 1 коментар
  1. Катя сказав:

    “Професіонали. Знають та люблять свою справу. Дуже рада, що звернулась до них”.

    Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

+38(067)3187786 +38(066)4521191

  

Консультация юриста

© 2019 Юридична компанія «Вікторем» · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Разработка сайта: ☎ +38(096)434-20-13

Пропонуємо отримати письмову консультацію юриста протягом доби. В залежності від бажаного обсягу відповіді, оберіть вид консультації: запитання-відповідь (загальна консультація-роз’яснення) або алгоритм (покрокова інструкція щодо дій, запропонованих для вирішення проблеми).вид консультації:
питання відповідьалгоритм

Щоб успішно відправити файли, будь ласка перейменуйте їх в латиниці або поставте просто нумерацію 1,2,3 ... загальний розмір файлів не повинен перевищувати 25 МБ!